top of page
Wild Path

email: karin@karinkempf.com                                                     mobil: +420 774 626 638

ONLINE/VIDEO SETKÁNÍ TAKY NABÍZÍM

Karin Kempf  
Poradenství a terapie

Cesta k osobnímu vývoji a porozumění skrze spolupráci.

Home: Welcome

Proč terapie?

Téměř každý z nás může mít užitek z rozhovoru s někým, kdo je soucitný, neodsuzuje a je objektivní, protože jeho život není propojen s tím naším. To může platit zejména v případě, když prožíváte neobvykle náročné nebo stresující období. Možná Vás konkrétní událost nebo životní situace rozhodila, vyvolala úzkost nebo depresi. Možná už tak dlouho zápasíte s problémem, že cítíte, že už musíte něco změnit.

 

Není neobvyklé, že naše zvládací mechanismy přestanou fungovat efektivně, už na to nestačí nebo dokonce začnou způsobovat problémy samy o sobě. Možná zjistíme, že nejsme schopní uniknout nepříjemným myšlenkám, pocitům nebo způsobům chování, ať už k sobě samým, nebo i ve vztahu k našim blízkým.

 

Práce s terapeutem poskytuje příležitost prozkoumat a pochopit tyto procesy, naše vztahy, bolestné zkušenosti a pracovat s konkrétní situací. Díky terapii můžete vytvořit hlubší sebeuvědomění, a odhalit, jak a proč jste se dostali do tohoto bodu svého života. Terapie Vám může pomoct najít větší svobodu, umožní Vám pokračovat v životě s větším nadhledem a často i s větší pohodou. Naše spolupráce Vám může i posktynout další dovednosti, abyste mohli s Vaší situací lépe nakládat a naučit se, jak vnímat věci z jiných úhlů. Muže Vám poskytnout praktické informace, abyste mohli jednat jinak a ve svůj prospěch.

Wild Path
2 Puzzle Pieces

Co můžete očekávat při první návštěvě

Je nesmírně důležité si najít terapeuta, se kterým se Vám bude dobře spolupracovat, a se kterým si dobře „sednete“. Je nutné, abyste nalezli v terapeutovi osobu, se kterou se cítíte bezpečně, a která Vám umožní se s důvěrou ponořit do terapeutické práce. Pro některé klienty to může znamenat mít důvěrného člověka, se kterým si mohou promluvit o věcech, které nesdílejí s ostatními, a třídit myšlenky, které se jim honí hlavou. Pro jiné klienty to může být hlubší zkoumání chování nebo vztahů, a jak změnit situace k lepšímu.

Naše první setkání bude sloužit hlavně k tomu, abychom zjistily, co od terapií očekáváte, a abychom probrali jakékoli dotazy týkající se terapie nebo naší vzájemné spolupráce. Můžete se tak rozhodnout, zda jsem ta správná osoba, se kterou se chcete do terapií pustit.

45AC2874-F48C-47FD-A84E-BDA63F55480F.jpeg

O mně

Jíž od dospívání se zajímám o mezilidské vztahy a psychologií celkově. Moje kariérní cesta k terapeutovi však nebyla přímá. Mám postgraduální vzdělání v oboru pedagogiky a více než 15 let jsem pracovala v mezinarodních školách se studenty i jejích rodiči. Pracovala jsem také v oblasti lidských zdrojů jako náborový konzultant, v hospicu, a byla jsem i studentským poradcem ("peer counselor"). Tyto profese a činnosti mi umožnily pracovat s lidmi v různých prostředích, a získat obohacující zkušenosti. Tim, že jsem vyrůstala ve Spojených státech jako dítě emigrantů, a později jsem se sama stěhovala do České Republiky jako Čechoameričanka mi dalo nadhled v otázkách a obtížích, které mezinárodní žití přináší.  

Nakonec jsem se rozhodla, že bych se chtěla věnovat kariéře v psychoterapii a zahájila jsem magisterské studium v oblasti klinického poradenství a psychologie. Studium jsem téměř dokončila, ale kvůli založení rodiny a mezinárodnímu stěhování jsem studium odložila. O 10 let později byly moje děti už starší, a bylo na čase se znovu zaměřit na svou kariéru. Opět jsem se vydala na studíjní cestu, a tentokrát jsem dokončila magisterské studium psychologie. Zároveň jsem součástí probíhajícího pětiletého výcvikového programu psychoterapie, který je v České republice podmínkou pro akreditované psychoterapeuty. Můj trenink je založen na systemickém přístupu, ale zajímám se i o různé modality, souhry duševního a tělesného zdraví a ráda integruji i jiné přístupy a filosofie. 

Byla to trochu dlouhá a klikatá cesta, ale mohu upřímně říct, že můj zájem o psychologii, psychoterapíi a vztahy nepřestal. Věřím, že kvalita našich vztahů, i vztahu které máme sami se sebou, se odráží v kvalitě prožívání našeho života. Jsem vděčná za další životní zkušenosti a postřehy, které jsem během této doby získala a věřím, že jsou nyní pro moji práci cenným přínosem.

„Spojení je energie, která se vytváří mezi lidmi, když se na navzájem cítí viděni, slyšeni i ceněni - když mohou dávat a přijímat bez souzení.“

Dr. Brene Brown

Platba

Můžete platit v hotovosti nebo na účet 3993347001/5500. Fakturu nebo doklad Vám vystavím na konci sezení.

Kč. 1500 (studenti Kc.1100)                                     Kč. 2000

Individuální sezení - 60 minut                                                          Individuální sezení - 90 minut

 Tyto poplatky zahrnují přípravu, poznámky po době sezení a následnou komunikaci, ke které může dojít mimo dobu sezení.

Park Trees

Perlova 370/3, Praha 1, kousek od metra Můstek,  nebo tramvajový zastávky Národní trída. Hledejte nápis se stromem. Kód bzučáku je 15, 3. patro

karin@karinkempf.com

IMG_3188.jpg
        Kontakt

+420 774 626 638 (pouze smsky, prosím)

  • Facebook

"Uprostřed každého problému se nachází příležitost."

-Albert Einstein

bottom of page